Hur compliant är du?

Visste du att flest sanktioner utfärdats för brister om lagligt grund,
sammanlagt över 1,9 miljarder kr?

Ta reda på hur väl ni uppfyller dessa krav och undvik höga böter.

Testet består av 11 frågor och resulterar i en PDF-rapport med råd och
rekommendationer inför ert fortsatta arbete.

Tack för dina svar.

Våra experter går nu igenom dina svar och återkommer inom kort med
en rapport om hur väl ni uppfyller GDPR.